Muike Mutsaers Wisselende beelden

Annuleren

Afzeggen van zittingen: minimaal 48 uur van tevoren. Niet binnen deze termijn afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Voor deelname en annuleren van retraites/trainingen:

Men is ingeschreven nadat een aanbetaling van 20% van de retraite/trainingskosten is bijgeschreven op NL88 INGB 0007363161 ten name van Praktijk voor training en begeleiding Mutsaers te Utrecht, o.v.v. naam van de activiteit. Men ontvangt daarna een factuur, die 6 weken voor aanvang van de retraite/training moet worden voldaan. De volgende regeling wat betreft annuleren is van toepassing:

Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de dag van aanvang van de retraite of training betaalt men de gedane aanbetaling.

Bij annulering vanaf de 42ste dan (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: 60% van de trainingskosten.

Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aanvang: 90%

Bij annulering op de dag van aanvang of tijdens de retraite/training: volledige kosten.

Ik behoud me het recht voor om tot twee maanden voorafgaand aan de eerste dag van de retraite/training deze te annuleren op grond van een te klein aantal deelnemers. Bij een dergelijke annulering ontvangt u als deelnemer uiteraard het volledige reeds overgemaakte bedrag terug.