Muike Mutsaers Wisselende beelden

Werkwijze

Na een intake wordt een individueel begeleidingstraject opgestart. Daarna zijn er vijf sessies waarin wordt gekeken of de aanpak aansluit en de samenwerking vruchtbaar is. Afhankelijk van de vraag en de thematiek waarmee iemand komt duurt het begeleidingstraject zes tot twaalf maanden. Soms korter, soms langer. De frequentie van de sessies is eens per 2 a 3 weken.

Elke sessie begint met meditatie (om dat te leren geef ik meditatie-instructie in groepsverband). Daarna staat een concrete situatie, waarin je een moeilijkheid ervaart, centraal. Die wordt verkend en verhelderd. Belangrijk is om zicht te krijgen op patronen en op je gemak te raken met gevoelens en bewegingen. Je kunt leren op een eenvoudige manier contactvol aanwezig te zijn. Vaak wordt helder dat je lijdt aan het vasthouden aan je problemen. Soms meer, dan aan dat wat er gewoon is. Ontdekt wordt hoe een andere aanpak eruit zou kunnen zien. De sessie wordt afgesloten met  een huiswerkopdracht. Het plezier en de mogelijkheden van deze levenskunst ervaar je direct en dat motiveert uiteraard om door te gaan.

Werkvormen:

Er zijn veel werkvormen, variërend van gesprekken tot oefeningen om het lichaamsbewustzijn te vergroten. Visualisatie, uitleg van hoe de psyche werkt en psychologische onderzoekstechnieken worden afwisselend gebruikt. Belangrijk is om bestaande patronen te doorbreken. Alleen zo kan koers worden gezet naar het nieuwe (gedrag). Het klimaat kenmerkt zich door een betrokken sfeer in combinatie met heldere afstand. Je wordt aangesproken op je eigen wijsheid en kracht, en uitgenodigd om hier verder vorm aan te geven.

Ik ben een voorstander van de combinatie van individuele begeleiding en training. Het is inspirerend en effectief om in een educatieve groepssetting de levenskunst te leren beoefenen.